Komisja rewizyjna

Przewodniczący

-

Justyna Walus - Nowak

Członek Komisji

-

Janina Lurska

Członek Komisji

-

Ewelina Koloch