Regulamin

Wewnętrzny Regulamin Klubu „Ostoja” przy O/PTTK „Wędrowiec” w Zabrzu.


  1. Programową ideą przyświecającą działalności członkom PTTK skupionym w Klubie „Ostoja” jest propagowanie zdrowego stylu życia, głównie poprzez niespożywanie alkoholu i innych używek zmieniających świadomość, na wycieczkach turystycznych, szczególnie organizowanych przez Klub OSTOJA. Dotyczy to dnia w którym jest wycieczka i aż do jej ukończenia.
  1. Klub „Ostoja” przy PTTK „Wędrowiec” w Zabrzu skupia ludzi tolerancyjnych, życzliwych i otwartych na współpracę z wszystkimi, którzy mają podobne poglądy odnośnie zachowań na wycieczkach. Mowa tutaj o Stowarzyszeniach Abstynenckich, jak i o Oddziałach PTTK w całym kraju .
  1. Uczestnicy wycieczek spoza Klubu są zobligowani do przestrzegania Pkt.1 tegoż Regulaminu na imprezach organizowanych przez Klub „Ostoja”. 
  1. Członkowie Klubu „Ostoja” są propagatorami Górskiej Odznaki Abstynenckiej poprzez jej zdobywanie na wycieczkach górskich, oraz powinni brać aktywny udział w życiu klubowym w szerokim pojęciu.
  1. Przyjęcie nowego członka do Klubu Ostoja następuje po ustnej rekomendacji przez członka Klubu i zaakceptowaniu kandydata na zebraniu Zarządu przez jego skład. Kandydat/ka wypełnia deklarację członkowską Klubu.
  1. Członkostwo w Klubie „Ostoja” powinno być wynikiem głębokiego namysłu. Osoba wstępując do Klubu, dokonuje świadomego wyboru i przyjmuje w/ w. warunki.
  1. Opuszczenie szeregów Klubu „Ostoja” następuje po uprzednim zawiadomieniu o takim zamiarze Zarząd Klubu przez złożenie pisemnej rezygnacji. Podobnie Zarząd Klubu „Ostoja” poinformuje osobę o zamiarze pozbawienia  członkostwa danej osobie.
  1. Zaznacza się, że nikomu z Członków Klubu „Ostoja” nie narzuca się abstynencji w życiu prywatnym, poza Klubem. To jest absolutny wybór danej osoby. Mówimy tylko o trzeźwej turystyce.

    

                                                                Zarząd Klubu OSTOJA