Zarząd Klubu

Prezes Zarządu

-

Andrzej Wójcik

Wiceprezes

-

Roland Jakubiak

Sekretarz -

Alicja Kwiatek